Bilişim teknolojilerindeki yenilikler bizleri yeni yeni teknolojileri kullanmaya yönlendirmektedir. Bu yönde en hızlı gelişme ise GSM sektöründe yani iletişim sektöründe yaşanmaktadır. İletişim sektörü hızlı bir gelişme sergilemekte ve kullanıcılarda buna paralel olarak uyum sağlamaktadır. Kullanıcı olarak bizler sürekli iletişim sektörünü internet veya televizyondan takip ederek güncel kalmaya çalışmaktayız. Bu işlemleri yaparken de üzerimizdeki GSM hattını